Anvendelse av årets resultat

 

Styrets utbyttepolitikk har som utgangspunkt at Moelvens aksjonærer skal få en forutsigbar og tilfredsstillende kontantavkastning på sin aksjeinvestering. Utbyttepolitikken gir føringer for hvor mye av overskuddet, eller eventuelt fri egenkapital i år med underskudd, som skal deles ut som utbytte. Konsernets årsresultat for 2011 var minus NOK 85,8 mill samtidig som egenkapitalen ble belastet med engangseffekter i forbindelse med overgang til IFRS. Dette medførte at egenkapitalen sank under de målsatte 40 prosent. Samtidig er utsiktene for 2012 blandede. Styret foreslår derfor at det ikke deles ut utbytte. Morselskapet, Moelven Industrier ASA, hadde et årsresultat på minus NOK 29,1 mill som dekkes ved overføring fra annen egenkapital. Fri egenkapital i Moelven Industrier ASA var NOK 20,6 etter dekning av årets underskudd.