Hendelser etter balansedagen

 

Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som påvirker det avlagte regnskapet.