Hendelser i 2011

 

I løpet av fjerde kvartal 2010 og første kvartal i 2011 ble konsernets virkesforsyning i Sverige gradvis overført fra Weda Skog AB, hvor Moelven-konsernet hadde en eierandel på 50%, til Moelven Skog AB. I forbindelse med dette, økte konsernet i januar 2011 sin eierandel i Moelven Skog AB fra 80 til 100 prosent.

Moelven Lovene AB ble stiftet i mars. Selskapet inngår i Wood-divisjonen, og startet i fjerde kvartal produksjon av plateprodukter til interiørformål i et nybygget anlegg.

Den 31. mars ervervet Moelven Elektro AS samtlige aksjer i K-Elektro AS, et elektroselskap innen segmentet industriautomasjon.

Bedriftsforsamlingen i Moelven Industrier ASA valgte 9. mai 2011 Sverre Leiro (64) til ny styreleder etter Svein E. Skorstad, som ikke ønsket gjenvalg.

Den 24. mai ble det inngått en avtale om kjøp av virksomheten i den svenske kryssfinerprodusenten Vänerply AB. Transaksjonen ble gjennomført i siste halvdel av juni, og virksomheten ble lagt inn i selskapet Moelven Vänerply AB i Wood-divisjonen. Moelven vil med egen produksjon av kryssfiner bli en enda mer komplett leverandør av trebaserte byggevarer og en bedre samarbeidspartner for kundene. Kjøpet gir i tillegg muligheter til å realisere betydelige synergier gjennom felles utnyttelse av råvareforsyning, markedsapparat og logistikksystemer.

Ved inngangen til fjerde kvartal ble det inngått en avtale om kjøp av virksomheten i H-Profil AS. Selskapet, som gikk konkurs i september, produserer i hovedsak komponenter i tre til vindusindustrien. Den oppkjøpte virksomheten ble med effekt fra 17. oktober lagt inn i det nystiftede selskapet Moelven Profil AS i Timber divisjonen.

Åge Holmestad i Moelven Limtre AS og Svein Dag Henriksen i Hydra Tidal AS ble i juni tildelt innovasjonsprisen “Schweighofer Prize” for 2011. De fikk prisen for sitt arbeid med turbinblader i limtre til et flytende kraftverk basert på hav- og tidevannsstrømmer. Pilotprosjektet ligger i Gimsøystraumen i Nordland.

Moelven Iso3 AS, som startet sin virksomhet i 2009, står for leveransene av bindingsverk til Miljøhuset GK på Ryen i Oslo. Leveransen består av Iso3 tilsvarende den mengden som benyttes i cirka 20 eneboliger. Sammen med leveransene til Bellonahuset, som er Norges mest energibesparende kontorbygg, er dette et viktig referanseprosjekt som viser at det er et marked for produktet. Moelven ble tildelt Byggenæringens Innovasjonspris 2011 for utviklingen av Iso3-stenderen.

Moelven Limtre AS har levert bærekonstruksjonene til Vennesla kulturhus, et prestisjebygg som ble kåret til Norges beste bygg med ferdigstillelse i 2011. Bygget er også nominert til prisen “Beste byggverk i Norden” på Arkitekturmessen AWARDS i Stockholm. Bærekonstruksjonene, som består av 27 limtredragere, alle med forskjellig form, er også en integrert del av det synlige interiøret.

Etter en byggeperiode på litt under ett år, ble bioenergianlegget “Langmoen Energisentral” i Brumunddal innviet i desember. Det nye anlegget er skreddersydd med tanke på å kunne forsyne næringsmiddelindustrien med ren prosessdamp, men vil også forsyne Moelven Langmoen AS og annen omkringliggende industri med termisk energi. Anlegget har en effekt på 10 megawatt, med et gassfyrt backup-/spisslastanlegg på 14 megawatt.

Moelven Töreboda AB skal levere en limtrebro for tungtrafikk over Nissan forbi Gislaved. Broen, som vil bli Sveriges største buebro i tre, vil ha et fritt spenn på 47 m, være 10,5 m bred. Den er bygget for en gjennomsnittlig trafikkbelastning på 6 900 kjøretøy i døgnet, og har adskilte kjørebaner.