Året

August

Forrige arrow-left

Kan løse studenthybelkrisen

Kostnadseffektive moduler i tre kan være løsningen på den store mangelen på studentboliger landet over.

Et ferskt studenthybelprosjekt under oppføring, kalt «Wild at Heart», som er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Vestfold, Husbanken og Moelven, kan vise seg å være startskuddet for en satsing som på sikt mer eller mindre kan løse mangelen på boliger for studenter i her landet – og samtidig gi studentene et bedre og rimeligere alternativ.

I dag dekkes rundt 15 prosent av hybelbehovet for studenter av samskipnadene. Resten dekkes inn via private aktører. Derfor gir Regjeringen støtte til bygging av 1000 studentboliger i året i håp om at studentsamskipnadene skal bygge flere hybler.
Det er Regjeringen ved Kunnskaps- og utdanningsdepartementet som gir tilskuddene, men ordningen administreres av Husbanken.

Dersom det går som salgssjef Vidar Solberg i Moelven Byggmodul AS vil, kan Moelven bistå studentsamskipnader over hele landet med bygging og oppføring av høystandard hybelbygg raskere og rimeligere enn tradisjonell plassbygging.

Sjefingeniør Terje Høgmo i Husbanken bekreftet at fabrikkbygde moduler kan være en bra løsning for studentboliger.