Året

Desember

Forrige arrow-left

Fortsetter satsingen på platematerialer

Moelven fortsetter sin satsing på platematerialer. Tidlig i 2011 ble Vänerply AB kjøpt opp, og i desember samme år tok de hjem produksjonen av Reginasortimentet, som består av tak- og veggpanel av MDF, fra underleverandører til en nystartet fabrikk i et nytt selskap, Moelven Lovene AB utenfor Lidköping.

– Det gir oss bedre muligheter til kvalitetssikring samt å redusere ledetidene for vår produktutvikling, sier Mikael Axelsson som er administrerende direktør i Moelven Wood AB.

Den nye fabrikken, som i starten sysselsetter seks personer, er utviklet av personell fra Moelven List AB. Bedriftens administrerende direktør, Janne Nilsson, som har samme stilling i det nye selskapet, har ledet etableringen og presiserer at de har stilt meget høye krav til maskinleverandørene.

– I enkelte tilfeller har vi brukt produksjonsteknikk som ikke finnes noe annet sted i trevarebransjen, den har vi hentet fra møbelindustrien, sier han.

I desember 2011 kjøres fabrikken inn, og i januar 2012 skal den være i full produksjon. I løpet av 2012 kommer personalstyrken til å øke.

– Etterspørselen etter ferdige produkter vokser raskt, og vi har nå produksjonskapasitet til å møte markedets behov. Satsingen på Regina betyr ikke at vi kommer til å erstatte tradisjonelt panel av gran og furu. Det er produkter som stort sett er uerstattelige, understreker Mikael Axelsson.