Året

Januar

Bioenergi i Brumunddal

Stor industriell satsing på Langmoen i Brumunddal: Investerte 53 millioner i utvidelse av bioenergi-anlegget ved Langmoen i Brumunddal.

I januar 2011 ble første spadetak tatt i utvidelsen av Moelvens bioenergianlegg ved Langmoen i Brumunddal. Fra høsten 2011 leverte et hypermoderne anlegg, basert på fast biobrensel, «grønn» energi til industribedriftene i området.

Sivilingeniør og prosjektleder Lars Storslett i Moelven sier at det er en ny og krevende kunde, TINE Meieriet Brumunddal, som er hovedårsaken til at investeringen er utløst.

- Moelven har siden 2004 jobbet med en fjernvarmeløsning basert på bioenergi for de dampforbrukende industriene i området rundt Langmoen. I 2005 fikk Moelven konsesjon for utbygging, og i 2009 ga Enova sitt tilsagn om inntil 20 millioner i investeringsstøtte til prosjektet. Nå er hovedleveransekontrakter inngått, og byggingen er i gang, sier Storslett.