Året

Juli

Forrige arrow-left

Moelven tjente 56 millioner

I andre kvartal av 2011 tjente Moelven NOK 56 millioner på driften. Det var NOK 85 millioner mindre enn tilsvarende periode i 2010. Etter finanskostnader ble resultatet i kvartalet NOK 27,9 mill.

Driftsinntektene for konsernet i andre kvartal ble NOK 2 170 millioner (1 937). I første halvår ble driftsinntektene NOK 4 123 millioner (3 414) og driftsresultatet NOK 29 millioner (164).

Årsaken til nedgangen i driftsresultatet fra 2010 kunne i stor grad tilskrives relativt høye råvarepriser for de tømmerforbrukende enhetene sammenlignet med prisnivået i ferdigvaremarkedene.

- Selv om råstoffprisene er redusert gjennom første halvår, har kombinasjonen av disse faktorene medført en svekkelse av driftsresultatet både for Timber og Wood-divisjonen. Prisene på industritre passerte toppen i tredje kvartal i 2010, og har gjennom andre kvartal i 2011 ligget på et vesentlig lavere nivå enn i samme periode i 2010. Samtidig har ikke råstoffkostnadene blitt redusert tilsvarende, sa konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA.