Året

Moelven Töreboda i samarbeid om konstruksjon av trebruer

Moelven Töreboda underskrev i mai 2011 en samarbeidsavtale med Vectura om konstruksjon og utvikling av trebruer. Avtalen har vokst frem av det felles arbeidet med å konstruere den provisoriske brua som fra sommeren 2011 forbinder Stockholm og Solna.

Brua er bygd av Moelven Töreboda og er med sine 180 meter Sveriges lengste trebru.
– Avtalen innebærer at vi formidler kompetanse til hverandre og samarbeider om å finne egnede konstruksjoner til ulike bruprosjekt, forteller Moelven Törebodas adm.dir. Johan Åhlén.

Begge parter har lang erfaring med brukonstruksjoner. Gjennom samarbeidet regner Johan Åhlén med at Moelven Töreboda kommer inn i ulike prosjekt i en tidlig fase i flere av de tilfellene der Vectura utfører forstudier på oppdrag for bestiller.