Året

Oktober

Forrige arrow-left

Moelven kjøpte H-Profil

I oktober 2011 inngikk Moelven-konsernet avtale om kjøp av H-Profil. Kjøpet var en del av konsernets strategiske satsing i retning av økt foredlingsgrad inn mot eksisterende og nye industrikunder.

H-Profil produserer i hovedsak komponenter i tre til vindusindustrien i Norge. De har virksomhet på Kirkenær og Grinder og omsatte for i overkant av NOK 80 millioner i 2010. Selskapet har ca. 50 ansatte.

Johan Padel, divisjonssjef i Moelven Timber, var svært tilfreds med at de kunne inngå en avtale:

- H-Profil er en hjørnesteinsbedrift på Kirkenær som vi mener har livets rett. Utviklingen går i den retning at kundene i økende grad søker bearbeidede komponenter i stedet for å bearbeide skurlasten selv. I den forbindelse er det ikke ulogisk at en bedrift som H-Profil eies av et konsern med mange sagbruk, sa han.

– Vi har stor tro på at det norske vindusmarkedet trenger en lokal leverandør av vinduskomponenter basert på tre av skandinavisk kvalitet.  Vi har mange sagbruk i regionen som leverer godt råstoff til denne typen industri, så dette er en naturlig utvikling av verdikjeden. H-Profil har gjennom mange års tilstedeværelse i komponentmarkedet opparbeidet seg en kompetanse som Moelven vil få stor glede av, sa Padel.