Året

September

Forrige arrow-left

Moelven fortsetter satsingen i Dalsland

Moelven Tom Heurlin AB i Ånimskog investerte i september 2011 50 millioner kroner i et helt nytt høvleri. Det nye anlegget settes i drift etter sommeren 2012 og øker produksjonskapasiteten fra ca. 50 000 m³ per år til ca. 80 000 m³.

Da bedriftens sagbruk ble avviklet i 2008, ble virksomheten konsentrert om høvling og eksport av paneler og industrikomponenter. Den nye investeringen gir Moelven Tom Heurlin AB en enda sterkere posisjon som høvleri ved at man ved siden av produksjon av innvendig og utvendig panel, industrikomponenter, lister og pallekarmer, også får ressurser til mer spesialisert produksjon.

Bedriftens produkter selges hovedsakelig ved eksport til Europa med Tyskland, Frankrike, England og Benelux-landene som de viktigste markedene.

– Det er veldig positivt at vi får mulighet til å bygge et fremtidsrettet eksporthøvleri som styrker vår markedsposisjon i Europa. Vi har kompetanse, kultur og infrastruktur i Ånimskog som borger for at denne satsingen skal lykkes, sier divisjonssjef Johan Padel. Han understreker også at det er viktig for Moelven å komplettere tilbudet med mer videreforedling av konsernets produkter på de viktige eksportmarkedene.