Nøkkeltall

ASA

Finansielle nøkkeltall

IFRSNGAAP
Beløp i NOK mill.Forklaring20112010200920082007
Resultat
Driftsinntekter8 059,97 185,06 2487 6587 944
Av-/ nedskrivninger225,9212,1203199177
Driftsresultat12,9254,091145990
Netto rente- og finansposter-125,4-8,250-149-18
Resultat før skattekostnad-112,4245,8141-4972
Årsresultat-85,8179,71001695
Balanse
Investeringer i produksjonsmidlerA386,6258,4222346292
Totalkapital4 333,94 167,73 2503 5993 604
Egenkapital1 540,01 755,41 6271 6141 570
Netto rentebærende gjeld1 083,9888,6368600154
Sysselsatt kapitalB2 637,12 671,02 0662 2441 801
Inntjening/rentabilitet
Netto driftsmarginC0,2%3,5%1,5%1,9%12,5%
Brutto driftsmarginD3,0%6,5%4,7%4,5%14,7%
EgenkapitalrentabilitetE-5,2%10,6%6,2%0,1%88,6%
Avkastning på sysselsatt kapitalF0,5%10,2%3,9%6,6%52,7%
Avkastning på totalkapitalenG0,3%6,6%2,7%4,0%29,7%
RentedekningsgradH0,25,74,41,030,4
Kapitalforhold
EgenkapitalandelI35,6%42,1%50,1%44,8%43,6%
Kapitalens omløpshastighetJ1,91,91,82,12,4
GjeldsgradK0,700,510,230,370,10
Likviditet
Likviditetsgrad IL1,851,971,921,831,43
Likviditetsgrad IIM0,750,830,850,690,63
Kontantstrøm fra operasjonell aktivitetN266,4-89,3441,12161010
Aksjer
Resultat i NOK per aksjeO-0,641,400,770,015,37
Gjennomsnittlig antall aksjer (mill.)129,5129,5129,5129,5129,5
Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet, i NOK per aksjeP2,06-0,693,411,677,80
Bokført egenkapital per aksjeQ11,8813,5512,5612,4612,12
Ligningsverdi i NOK per 01.0113,9814,8215,3112,368,79
Utbytte i NOK per aksjeR0,00,650,160,02,6
Personal
Antall ansatte per 31.12.3 4823 2702 9923 2853 425
SykefraværsprosentS5,2%5,5%6,0%5,6%6,3%
Hyppighetstall, skader med fravær, H1-verdiT16,419,316,418,317,5

 

A: Investeringer i driftsmidler og immaterielle eiendeler - goodwill

B: Egenkapital + rentebærende gjeld

C: Driftsresultat / driftsinntekt

D: (Driftsresultat + av- og nedskrivninger) / driftsinntekter

E: Resultat etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital

F: (Driftsresultat + renteinntekter) / gjennomsnittlig sysselsatt kapital

G: (Driftsresultat + renteinntekter) / gjennomsnittlig total kapital

H: (Resultat før skatt + finanskostnader) / finanskostnader

I: Egenkapital / totalkapital

J: Driftsinntekt / gjennomsnittlig totalkapital

K: Netto rentebærende gjeld / egenkapital

L: Omløpsmidler / korsiktig gjeld

M: (Likvider + finansinvesteringer + debitorer) / kortsiktig gjeld

N: Resultat etter betalbare skatter - avskrivninger - minoritetsinteresser +/- korreksjon for andre ikke likvide resultatposter og endringer i arbeidskapital

O: Årsresultat henført til aksjonærer i morselskapet / gjennomsnittlig antall aksjer

P: Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet / gjennomsnittlig antall aksjer

Q: Total egenkapital / gjennomsnittlig antall aksjer

R: Forslag til utbytte for regnskapsåret

S: Antall timer sykefravær / tilgjengelige timer - overtid

T: Antall fraværsskader per million arbeidede timer