Timber

6 spørsmål til Ingmar Karlsen, konstituert divisjonssjef i Timber

 

1. Hva driver Timber med?

2. Hva skiller virksomheten fra konkurrentene?

3. Hvorfor skal kundene velge Moelven som leverandør?

4. Hvilke utfordringer er de største i de nærmeste årene?

5. Hva er strategien for å møte disse utfordringene?

6. Hva er verdiskaping i Timber?

 

1. Hva driver Timber med?

Timber driver primært med skurlast og trevarer av ulike sorter. Vi tar inn tømmer fra de lokale skogene rundt omkring hvert sagbruk, og så foredler vi det til ulike typer av skurlast og industriprodukter. Vi har også en betydelig videreforedling, hvor vi produserer industrikomponenter tilpasset ulike bruksområder. Til sammen har vi 15 bedrifter i divisjonen.

 

2. Hva skiller virksomheten fra konkurrentenes?

Det som er forskjellen på Timber er først og fremst at vi har mindre enheter. Gjennomsnittsstørrelsen på et sagbruk hos oss er mindre enn konkurrentenes. Det som også er en forskjell, er at hvert enkelt sagbruk er unikt. Kunden gjør kanskje vel så mye forretning med det individuelle sagbruk som med Moelven som konsern.

 

3. Hvorfor skal kundene velge Moelven som leverandør?

Ved å velge Moelven får kunden en nær kontakt med et lokalt sagbruk, som bryr seg om kunden, og som er opptatt av å tilpasse råvarene til kundens behov.

 

4. Hvilke utfordringer er de største i de nærmeste årene?

Det som er en utfordring for bransjen og for samfunnet som helhet, er krisene som vi har vært igjennom de siste årene. Også den generelle etterspørselen etter våre produkter skurlast og industrikomponenter er svekket. Men vi tror at dette er et  konjunkturproblem og ikke et strukturelt problem. Tre tar nemlig markedsandeler i forhold til andre materialer. Selv om ikke etterspørselen kommer til å øke veldig fort i det korte bildet, så tror vi likevel at vi kommer til å kunne oppnå fornuftige marginer i årene som kommer.

 

5. Hva er strategien for å møte disse utfordringene?

Vår strategi er å være tett på våre kunder og på markedet, og å ha evne til å kunne reagere raskt på endringer. Den mer langsiktige strategien er å komme nærmere den industrielle sluttbrukeren, slik at vi kan skape mer verdi ut av våre trevarer og tilpasse dem ennå mer til kundenes behov.

 

6. Hva er verdiskaping i Timber?

Verdiskaping er å skape verdi med basis i skogressursene. Dette handler om å utvikle trevarer og produkter for krevende kunder. Dette handler om å ta i bruk et miljøvennlig materiale. Og det handler om å bidra til utviklingen av lokalsamfunnene hvor vi er aktive.