Fellestjenester

Moelvens konsernstaber har som hovedoppgave å understøtte den daglige ledelsen og de operative enhetene i deres arbeid.


Navn

Morten Sveiverud

Direktør Økonomi og Finans
Født: 1958
Utdannelse: Distriktshøgskole økonomi-administrasjon
Ansatt i Moelven: 1988

Navn

Morten Kristiansen

Direktør Råvareforsyning/Fiber/Bioenergi
Født: 1958
Utdannelse: Gjøvik Ingeniørhøgskole Bygg/Anlegg,
Bedriftsøkonom BI
Ansatt i Moelven: 2000

Navn

Kristin Vitsø Bjørnstad

Direktør Kommunikasjon/HR
Født: 1961
Utdannelse: Landskapsarkitekt
Ansatt i Moelven: 2006

Navn

Åge Holmestad

Direktør i Moelven Limtre AS
Konsernansvar for innovasjon
Født: 1947
Utdannelse: Sivilingeniør NTH
Ansatt i Moelven: 1979

Navn

Olof Sidèn

Direktør IKT
Født: 1975
Utdannelse: M.Sc Informatics
Jönköping International Business School/University of Houston
Ansatt i Moelven: 2011