Konsernledelsen

Konsernledelsen består av konsernsjef og lederne for hver av de tre divisjonene Timber, Wood og Byggsystemer.


Navn

Hans Rindal

Konsernsjef
Født: 1962
Utdannelse: Siviløkonom Handelshøyskolen Bergen
Ansatt i Moelven: 1995

Navn

Bjarne Hønningstad

Divisjonssjef i Wood
Født: 1972
Utdannelse: Sivilingeniør NTH
Ansatt i Moelven: 2008

Navn

Ingmar Karlsen

Konstituert divisjonssjef i Timber
Født: 1948
Utdannelse: Trelasttekniker, Norges byggskole. BI.
Ansatt i Moelven: 1. april 2012.
 

 

Navn

Lars Atterfors

Divisjonssjef i Byggsystemer
Født: 1966
Utdannelse: Siviløkonom og bygningsingeniør
Ansatt i Moelven: 2003