Styret i Moelven Industrier ASA

Konsernstyret har sju medlemmer som velges av Bedriftsforsamlingen, hvorav to velges av og blant de ansatte.


Navn

Terje Johansen

Født: 1958
Styremedlem fra 2011
Viseadm. direktør i Felleskjøpet Agri SA

Navn

Elisabeth Bjøre

Født: 1966
Styremedlem fra 2009
Skogeier og Advokat/daglig leder i advokat Bjøre AS

Navn

Egil Magnar Stubsjøen

Født: 1954
Styremedlem fra 2011
Økonomisjef i Nord-Østerdal Kraftlag SA

Navn

Sverre Leiro

Født: 1947
Styreleder fra 2011
President i Hovedorganisasjonen Virke, ulike styreverv

Navn

Elisabeth Krokeide

Født: 1962
Styremedlem fra 2008
Prosjektdirektør i Eidsiva Vekst AS

Navn

Martin Fauchald

Født: 1961
Styremedlem fra 2007
Produksjonsmedarbeider

Navn

Iver Melby

Født:  1955
Fast møtende varamedlem fra 2011
Fyrbøter og reparatør

Navn

Gunde Haglund

Født: 1951
Styremedlem fra 2007
Produksjonsmedarbeider